Notariusz cennik

Na łączny koszt aktu notarialnego ma wpływ wysokość wynagrodzenia pobieranego przez notariusza (tzw. taksa notarialna) oraz koszty i opłaty dodatkowe, do których należą:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • podatek od spadków i darowizn,
  • podatek od towarów i usług (VAT)
  • opłata sądowa,

Warto pamiętać, że sumaryczny koszt opłat dokonywanych u notariusza jest bezpośrednio uzależniony od wielu różnych czynników, wśród których jednym z najistotniejszych jest rodzaj dokonywanych czynności i ich wartość a także stopień trudności i ilość wypisów dla Stron umowy a także dla Urzędów. Na to, ile kosztuje sporządzenie aktu notarialnego, ma także wpływ obszerność danego dokumentu

ceny usług notarialnych

Cennik opłat notarialnych

Wysokość opłat notarialnych za dokonanie czynności jest ściśle określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie są maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. DZ.U.z 2018 r., poz. 272). Rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną. Zawarte w tym dokumencie stawki notarialne dokładnie precyzują, jakie wynagrodzenie przysługuje notariuszowi za swoje dokonane czynności.

Wysokość stawek notarialnych jest obliczana na podstawie wartości czynności. Rozporządzenie wskazuje również takie czynności, od których Notariusz pobiera stałą opłatę w konkretnej wysokości. Taksa stała nie jest uzależniona od wartości czynności. Warto pamiętać, że rozporządzenie określa kwoty netto, do których należy policzyć podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej – 23%.

koszt notariusza

Ile kosztuje wizyta u notariusza?

Wszystkie opłaty są wyliczane dla konkretnej czynności, konkretnej umowy. Warto wspomnieć, iż udzielanie informacji dotyczących czynności notarialnych jest całkowicie bezpłatne. Można skontaktować się z kontariuszem telefonicznie, mailowo lub podejść osobiście. Co ważne Notariusz zapyta o jaką czynność chodzi i o cenę sprzedaży czy wartość czynności. Dodatkowo Notariusz zapyta co będzie dokonywane w ramach czynności, zbada stan prawny w takim zakresie w jakim jest to niezbędne aby udzielić pełnej i wiążącej informacji o kosztach.

Opłatę u Notariusza może zostać dokonana gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Kancelarii. Rachunek bankowy do dokonywania opłat dla Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej notariusza w Warszawie prowadzi mBank S.A. numer:

31 1140 2004 0000 3702 7477 9607.

Aby uzyskać pełną informację o prawidłowej wysokości wszystkich kosztów usług notarialnych dokonywanych przez Notariusza prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią – osobiście lub drogą mailową czy telefoniczną.