Opłaty

Koszty ponoszone u notariusza składają się z kilku elementów. W zależności od rodzaju czynności dokonywanej przez notariusza, konieczne może być uiszczenie następujących opłat:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłata sądowa,
  • taksa notarialna,
  • podatek od towarów i usług (VAT).

Koszty przygotowania i przeprowadzenia czynności notarialnych zależą od wielu czynników, nie tylko od szybkości przygotowania, obszerności dokumentu, ale również od stopnia trudności.

W związku z powyższym, w celu prawidłowego obliczenia kosztów bardzo proszę o bezpośredni kontakt z Kancelarią – telefonicznie lub mailowo.

 

Opłaty można wnosić gotówką w siedzibie Kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy Kancelarii.

Numer rachunku bankowego:

mBiznes 31 1140 2004 0000 3702 7477 9607

(mBank S.A. z siedzibą pod adresem: 00-950 Warszawa ul. Senatorska 18).