Porady notarialne

Jakie z umów powinny być zawierane w obecności notariusza?

Z reguły każdą umowę można zawrzeć w dowolnej formie, jeśli przepisy prawne nie przewidują szczególnej formy do jej zawarcia. Są jednak umowy, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami koniecznie muszą być zawarte z podpisem notarialnie poświadczonym… Czytaj dalej>>