Testament

Do przygotowania projektu testamentu notariusz potrzebuje następujących danych:

 1. Dane osobowe Testatora (osoby sporządzającej testament):
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • adres zamieszkania i zameldowania (jeśli inne),
  • stan cywilny,
  • PESEL,
  • seria i numer dowodu osobistego.
 2. Dane osobowe Spadkobierców, Zapisobierców i innych (osób powołanych do spadku):
  • osoba fizyczna:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • imiona rodziców,
   • adres zamieszkania i zameldowania (jeśli inne),
   • stan cywilny,
   • PESEL,
   • seria i numer dowodu osobistego,
  • osoba prawna:
   • firma,
   • numer KRS,
   • REGON,
   • adres siedziby.

 

 

5 / 5. 1