Dział spadku

Do przeprowadzenia działu spadku przez Notariusza, niezbędne jest przekazanie poniższych danych:

 1. Dane Spadkobierców
  • imiona i nazwiska,
  • imiona rodziców,
  • seria i numer dokumentu tożsamości,
  • PESEL,
  • stan cywilny,
  • adres zamieszkania.
 2. W przypadku gdy stroną umowy jest osoba prawna lub inny podmiot, konieczne jest przekazanie następujących danych:
  • pełna nazwa firmy z danymi przedstawicieli,
  • REGON,
  • NIP,
  • numer KRS,
  • adres siedziby.
 3. Dodatkowo niezbędne jest:
  • przekazanie opisu przedmiotów umowy,
  • określenie czy dział spadku przeprowadzany jest z dopłatą lub spłatą na rzecz któregoś Spadkobiercy,
  • określenie sposobu podziału spadku (komu powinien przypaść konkretny przedmiot, w jakim zakresie/w jakiej wysokości),
  • określenie wartości rynkowej przedmiotów umowy,
  • określenie terminu, w którym przedmioty umowy zostaną wydane nabywcom.

5 / 5. 1