Hipoteka

Do ustanowienia hipoteki notariusz potrzebuje następujących danych właściciela lub współwłaścicieli danej nieruchomości:

 1. Dane osoby ustanawiającej hipotekę:
  • imię i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • seria i numer dokumentu tożsamości,
  • PESEL,
  • stan cywilny,
  • adres zamieszkania.

  W przypadku gdy oświadczenie składa osoba prawna lub inny podmiot:

  • pełna nazwa firmy,
  • dane przedstawicieli,
  • NIP i REGON,
  • adres siedziby.
 2. Dane wierzyciela:
  • imię i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania.

  W przypadku gdy wierzycielem jest osoba prawna lub inny podmiot:

  • pełna nazwa firmy,
  • dane przedstawicieli,
  • NIP i REGON,
  • numer KRS,
  • adres siedziby.
 3. Dodatkowo konieczne jest:
  • wykonanie dokładnego opisu zabezpieczanej wierzytelności wraz z opisem dokumentu, z którego wynika obowiązek ustanowienia hipoteki,
  • określenie wysokości hipoteki,
  • określenie czy hipoteka ma obciążyć całą nieruchomość czy obciążyć udział w nieruchomości (konieczne są oświadczenia właściciela lub współwłaścicieli).

/ 5.