Czy notariusz udziela porad prawnych?

porada notarialna

Niejednokrotnie zdarza się, że szukając pomocy prawnej klienci przychodzą do notariusza i dziwią się, że ten odsyła ich z przysłowiowym kwitkiem. A zatem kto może udzielać porad prawnych i czym dokładnie zajmuje się notariusz?

Notariusz – udziela porad prawnych czy informacji?

Informacja prawna, notarialna, jest udzielana przez notariusza w kancelarii (lub drogą telefoniczną czy mailową) nie jest tym samym, co porada prawna udzielana przez adwokata lub radcę prawnego. Każdy zajmuje się trochę czymś innym. Notariusze co do zasady nie udzielają bowiem porad prawnych, a jedynie informacji i wyjaśnień, które są niezbędne do zrozumienia, jakie konsekwencje będzie mieć czynność notarialna, której strony chcą dokonać.

Jeśli masz spór z sąsiadem  granice działki, chcesz uregulować ustrój małżeński, sprzedać, kupić nieruchomość, przeprowadzić postępowanie spadkowe czy poddać się egzekucji zapraszamy do kontaktu  z notariuszem. Zawsze możesz zadzwonić do notariusza, ale pamiętaj notariusz nie zajmuje się sporami, postępowaniem przed sądem, nie może być pełnomocnikiem. Notariusz udzieli wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z planowaną czy dokonywaną czynnością.

Sprawdź także: Jakie z umów powinny być zawierane w obecności notariusza?

Obowiązki notariusza

Podstawowym obowiązkiem notariusza jest należyte zabezpieczenie interesów i praw stron podczas dokonywania wszelkich czynności notarialnych, a także sporządzanie aktów notarialnych w sposób przejrzysty oraz zrozumiały. Najogólniej rzecz biorąc obowiązki notariusza związane z dokonywaniem czynności notarialnych obejmują sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń, spisywanie protokołów, doręczanie oświadczeń, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych i pieniędzy oraz inne czynności, określone w odrębnych przepisach prawa.

czy notariusz udziela porad prawnych

Jak zwracać się do notariusza?

Zwyczajowym, tradycyjnym zwrotem grzecznościowym podczas rozmowy z notariuszem jest „Panie Rejencie/Pani Rejent”, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by podczas wizyty w kancelarii notarialnej używać zwrotu „Panie Notariuszu/Pani Notariusz”. Czasami można spotkać się – zwłaszcza u osób starszej daty – z określeniem „Panie Sędzio Notarialny/Pani Sędzio Notarialna”, ale jest to forma archaiczna i współcześnie w powszechnej praktyce nie jest stosowana.

Czy porada u notariusza jest płatna?

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o notariacie za informacje, których udziela notariusz co do dokonywanych przez siebie czynności notarialnych oraz ich skutków prawnych, nie jest pobierane wynagrodzenie. Dotyczy to również czynności notarialnych, które osoba zasięgająca informacji chciałaby dopiero zrealizować w przyszłości.

Kiedy należy zgłosić się do notariusza?

Z usług notariusza należy korzystać każdorazowo, gdy litera prawa nakłada na nas obowiązek dokonania jakiejś czynności w formie aktu notarialnego, a także w sytuacjach, gdy strony chcą nadać taką formę np. zawieranej umowie. Pełny zakres czynności, które muszą być dokonane w formie notarialnej, precyzuje ustawa Prawo o notariacie. Warto też pamiętać, że jeśli chcemy dokonać konkretnej czynności notarialnej, wymagane do niej dokumenty należy dostarczyć do siedziby kancelarii notarialnej z odpowiednim (kilkudniowym) wyprzedzeniem, by samo sporządzanie aktu notarialnego czy danej czynności przebiegło sprawnie. 

Jeśli nie wiesz u kogo szukać informacji, do kogo się udać z problemem, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną drogą telefoniczną, mailowa lub osobiście.

3.2 / 5. 42