Taksa notarialna a podatki

taksa notarialna

Wielu z nas na co dzień korzysta z usług i pomocy oferowanej przez notariuszy. Z reguły konieczność ta wynika z względu na to, że niektóre umowy muszą  być zawarte w formie aktu notarialnego. Za dokonanie czynności prawnej przez notariusza należy mu się stosowna opłata, czyli tak zwana taksa notarialna. Zatem z pewnością często zastanawiamy się jaką wysokość opłat, kosztów notarialnych poniesiemy z tego tytułu oraz czy dodatkowo będziemy musieli zapłacić jeszcze należny podatek? O tym wszystkim poniżej. 

Co to jest taksa notarialna?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to ile kosztuje notariusz, bowiem jego wynagrodzenie uzależnione jest od rodzaju dokonywanej czynności prawnej, którą reguluje. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Taksa notarialna to wynagrodzenie notariusza, które przysługuje mu za wykonaną przez niego pracę, tak więc są to wszystkie przygotowania co do zawarcia umowy, poświęcony czas, analiza dokumentów oraz ostateczne dokonanie konkretnej czynności prawnej. Taksa notarialna jest należnością ustanowioną przez ustawodawcę. Wszystkie opłaty notarialne tak naprawdę zależne są od przedmiotu czynności prawnej i obliczane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Co zawiera taksa notarialna?

W rozporządzeniu dotyczącym taksy notarialnej zawarte są maksymalne kwoty, jakie notariusz może pobrać za dane czynności prawne. Istnieje również wykaz czynności, co do których obowiązuje stała stawka taksy notarialnej, od których nie ma żadnych odstępstw. Do takich czynności można zaliczyć np. sporządzenie testamentu, jego odwołanie czy nadanie pełnomocnictwa. 

Notariusz ma prawo zwiększyć swoje wynagrodzenie o odpowiednią kwotę np:. w sytuacji, gdy czynność prawna dokonana była poza siedzibą kancelarii notarialnej. Opłata ta zwiększona jest za każdą godzinę od chwili opuszczenia do momentu powrotu do swojej kancelarii. 

Może Cię zainteresować: Czy notariusz udziela porad prawnych?

Kto ponosi koszt taksy notarialnej?

O tym kto, lub która ze stron umowy ponosi wszelkie opłaty u notariusza najczęściej zastanawiamy się podczas zawierania najbardziej popularnej umowy sprzedaży. W przypadku jednostronnej czynności nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Bowiem wiadomo, że osoba która decyduje się np. na sporządzenie testamentu poniesie koszty związane z taksą notarialną, ponieważ jest jedyną osobą, która dokonuje czynności notarialnej

Na przykładzie zakupu nieruchomości sytuacja przedstawia się jednak nieco inaczej. Przepisy ustawy Prawo o notariacie wprost nie nakazują kto i w jakiej części powinien ponieść koszty taksy notarialnej, ale zwyczajowo ponosi je kupujący .

Taksa notarialna a podatek

Notariusz dokonując wszystkich czynności prawnych jest zobowiązany policzyć, pobrać, a następnie odprowadzić na rzecz Skarbu Państwa  m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz ponieść opłaty sądowe odnoszące się do wpisów do ksiąg wieczystych zawartych w aktach notarialnych. 

Od pobranej taksy notarialnej notariusz jest zobowiązany również obliczyć, pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego podatek od towarów i usług.

Wykaz pełnych kosztów ze wskazaniem w szczególności wysokości taksy notarialnej, podatku Vat, opłat sądowych i innych podatków umieszczany jest zawsze na końcu aktu notarialnego a także w klauzuli poświadczeniowej. Jeśli nie wiesz z jakimi kosztami będzie wiązała się planowana czynności, zadzwoń do notariusz i poproś o podanie wszystkich kosztów.

3.4 / 5. 7